Politikalarımız

Ağaçlı Silo Şirket Politikamız;

 

 • Ağaçlı Silo Yönetim Kurulu, kurumsal yönetimin en yüksek standartlarını ve en iyi uygulamalarını destekler, şeffaflık, dürüstlük ve sorumluluk ilkelerine bağlıdır. İyi kurumsal yönetim ve şeffaflık, Ağaçlı Silo’nun yüksek kalite ve hizmet standardı sağlayarak tahıl depolama ve taşıma sektöründe önde gelen kurumsal bir firma olma amacına ulaşmasında vazgeçilmez bir unsurdur.
 • Şirket olarak sorumluluğumuzun sınırları, salt kişisel kazanç ve güç sahibi olmak değildir. İçinde yaşadığımız topluma, ülkemize katma değer ve maddi-manevi yarar sağlamaktır.
 • Geleceğe giden yolda, geçmişten güç ve ders almanın öneminin bilinciyle ulusal değerlere bağlıdır; ailevi ve manevi değerlere de sahip çıkar.
 • Köklü bir geçmişe sahip, saygın, istikrarlı, dürüst ve güvenilir bir firmadır.
 • Kurumsallaşmanın gerekliliğini kavramış, öğrenen ve eleştiriye açık bir organizasyona sahiptir.
 • Çağdaş, teknoloji ve sektörel gelişmelerden kopmadan yarattığı vizyonu, geçmişten gelen gücü ile girişimci ruh ve cesaretle oluşturduğu markası ile dünya pazarında söz sahibi olmayı hedeflemektedir.
 • Özgün, dinamiktir; yeniliklere ve gelişmeye önem verir; inovasyon ve ar-ge’ye yatırım yapar; değişime direnci reddeder.
 • Sorumluluk duygusu taşır; topluma maddi ve manevi değer katmak için çalışır; çevreye ve ekosisteme duyarlıdır.
 • Başarının temel ilkelerinin dürüst, disiplinli ve planlı olarak çalışmak olduğuna inanır.
 • Personel eğitimine önem verir, mesleki eğitim ve gelişime olanak tanır; başarıyı ödüllendirir.
 • Faaliyet gösterdiği her alanda en iyi olmak için çalışır. Sonuca odaklanır. Üründe ve hizmette kaliteden ödün vermez.
 • Takım ruhunun, ortak sinerjinin ve adil çalışma ortamının gücüne inanır.
 • Müşteri odaklıdır, karşılıklı iletişim ortamı içerisinde hızlı ve özgün çözümleri etkili ve verimli şekilde ele alarak müşteriye sunar.
 • Hedef pazarlardaki gelişmeleri takip eder, piyasanın talep ve beklentilerini doğru tespit ederek, genel stratejisini ona göre yönlendirir.
 • Tüm sözleşme ve anlaşmalarda taraflar için kazan-kazan sonucunu esas alır. Bu temel yapı doğrultusunda hareket eder.
 • Temizlik ve düzene değer verir, tutumluluğu ve tasarrufu teşvik eder, doğal kaynakları koruyarak her türlü israfın karşısındadır.
 • İnsana değer verir, paylaşımcılığı ve yardımseverliği destekler; bencillik ve açgözlülüğü reddeder.

 

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası;

 

Tüm Süreçlerimizde Sıfır Hata;

 • Tüm dünyada geçerli olan “SIFIR HATA” hedefi ile üretim yapmak temel Entegre Yönetim Sistemleri politikamızdır. Bütün çalışanlarımız tarafından uygulanmak ve dikkate alınmak zorundadır.

Müşteri Memnuniyeti;

 • Her çalışanımız özellikle müşteri özel isteklerini referans alarak kendisinden talep edilen ürün ve hizmetlerinin kalitesini korumakla sorumlu ve yükümlüdür, bu şartlara uyulması müşteri memnuniyetimiz için şarttır.
 • Talep edilen proje kapsamında, müşteriye tam zamanlı, yerinde, istediği ürün ve hizmeti sağlamak sorumluluğumuzdur.

Çalışan Memnuniyeti

 • Her çalışan yaptığı ürün ve hizmetin kalitesinden sorumludur. Personel kendi kişisel yeteneği, motivasyonu ile kaliteli hizmet vermeye odaklanmalıdır.
 • Çalışanlarımızın kalite bilincinin ve motivasyonunun artırılması işletmemizin sürekli bir görevi olacaktır.
 • Bu kapsamda herkes Entegre Yönetim Sistemleri politikasını benimsemeli ve uygulamalıdır. Uygulanmaması halinde ceza ve ödül sürecinin işleme alınacağı bilinmelidir.

Doğal Kaynakların Korunması;

 • Çevreye en az zarar veren yararlı teknolojileri güncel olarak takip ederek, doğal kaynaklarımızı korumak ve oluşan atıklarımızın uygun geri kazanım yöntemlerini tayin ederek, bertarafına yardımcı olmak görev ve sorumluluğumuzdur.
 • Toplumsal sorumluluk kapsamında, çevre ve doğaya zararsız ürün üretme sorumluluğu için potansiyel riskleri en aza indirme konusunda gereken çaba sarf edilecektir.
 • Tehlikeli veya Tehlikesiz atıklarımızın, yerinde ve zamanında dönüşüm uygulamasını başlatarak süreç hızlandırılacaktır.

Çevresel & İSG Yaklaşım Sorumluluğumuz​​​​​​​​​​​​​​

 • Havaya, suya ve toprağa yapacağımız çevresel etkileri önceden tahmin etmek, önleyebilmek, kontrol altında tutmak ve oluşan etkileri azaltmak veya yok etmek öncelikli görevimizdir. Bu amaca bağlı olarak sürekli iyileşerek gelişmekteyiz.
 • Çevreci yaklaşım konu kapsamında faaliyetlerimizi tesislerimiz içerisinde gerçekleştirirken, eş zamanlı olarak alt yüklenici, tedarikçi ve müşterilerimizle birlikte ilerlemekte ve onlara bu konuda yol göstermekteyiz.
 • ISO 14001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir Çevre Yönetim Sistemi kurmaktır.
 • OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurmaktır.

Uygunluk [Yasalara] Yükümlülüklerine Uyum;​​​​​​​

 • Ulusal mevzuatlara uymayı taahhüt etmekte ve sürekli iyileştirme, yaklaşım kapsamında evrensel geçerliliği olan normları sağlamayı hedeflemekteyiz.
 • Tüm faaliyetlerimizde ve özellikle üretim aşamalarımızda ürünleri çevre dostu olarak üretmeye dikkat etmekteyiz.
 • Bu amaçla çalışmalarımızı, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde tamamlamaktayız.
 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Kanun ve yasal düzenlemelere uymaktayız.

Sürekli İyileşme & Gelişerek Değişme;​​​​​​​

 • Kalite anlayışımız, tüm süreç ve üretimimizin her aşamasında hata yapmayı ve oluşumunu önlemektir.
 • Yeni devreye alınan seri ve özel proje ürünlerimiz, bir önceki süreçteki ürün kapsamımızdan daha iyi olmalıdır.
 • Çalışanlarımız arasında bilgi alış verişi sürekli iyileştirme için temel şartımızdır.
 • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını ve katkılarını sağlamamız önemlidir.

 

“KALİTELİ SİLOLAR, SAĞLIKLI TAHIL DEPOLAR’’

 

Bu işletme içinde özümsenmiş ve uygulanan bir Entegre Yönetim Sistemidir.

Şirket Üst Yönetimi bu vesile ile Entegre Yönetim Sisteminin bütün çalışanlarımız ve işletmenin bütün kısımları tarafından takip edilmesi mecburiyeti talimatını vermektedir.

WhatsApp chat