Kalite Belgelerimiz

Ağaçlı Silo Kalite Güvence birimi olarak ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 27001 sistem yönetim sertifikaları kapsamında geçerli tüm maddelerin uygulanması ve denetimleri, hem firma içi hem de tedarikçi ayağında yapılarak, gerek firmamızı ve çalışanlarını, gerekse tedarikçilerimizi geliştirerek müşterilerimize karşı vermiş olduğumuz kalite güvencesini sürekli korumakta ve geliştirmekteyiz.

 

 

Standardın, müşterinin ve firmamızın öngördüğü, Sürekli iyileştirme ve geliştirme çerçevesinde hareket etmekte, aynı zamanda çevreci üretim koşullarını sağlamak adına, sistem yönetim sertifikaları baz alınarak ürünlerimizin hem üretenlere, hem de kullanıcılarına yaratabileceği zararların önüne geçmek adına gerekli tüm kontrollerimizi sağlıyoruz.

Firmamıza gelen, üretimimizi (ürünleri) direkt ve endirekt etkileyen tüm hammadde, yardımcı malzeme ve ekipmanların kontrolleri giriş güvence departmanımız tarafından anında kontrol edilerek gerek fabrikamızın gerekse tedarikçimizin sağlıklı bir şekilde işlemesi üretimimizin aksamaması ve müşterilerimize verilen terminlere uyarak zamanında sevkiyat aşamalarının geliştirilmesini sağlamaktayız. Bu kapsamda standardın da dediği gibi müşteri ve tedarikçi ile aynı dili konuşmuş olup, sonuçta Ağaçlı Silo Kalite Güvence departmanı olarak müşteri memnuniyetini artırmaktayız.

 

 

Üretimimiz esnasında, ara proseslerimizi sürekli kontrol altında tutarak, seri başı onayları ve üretimde yetki verilen tüm operatör ve sorumluların kontrolleri altında ilerlemekte olup “Kalite kontrol edilmez, üretilir” slogan ve mantığı ile hareket etmekteyiz. Görsel, ölçüsel ve fonksiyonel olarak üretmiş olduğumuz tüm ürün ve detaylarımızı anında kontrol ederek uygunsuzlukları önleyici faaliyet olarak ele alıp, düzeltici faaliyetlerden kaçınmaktayız. Aynı zamanda malzeme analizlerimizde IEC 17025 laboratuvar standartlarında tahribatlı, tahribatsız muayene yöntemlerini uygulatmakta ve doğrulamaktayız. Müşteri memnuniyetini önemsemekte ve onlardan gelen geri bildirimlerle kendimizi sürekli iyileştirmekteyiz.

Aynı zamanda belirli periyotlarda üretmiş olduğumuz tüm parçaların, ölçme odamızda periyodik olarak ilk numune şartlarına göre en az yılda 1 kez ölçümlerini yaparak ve ilgili birimler bilgilendirilerek kalitesel sürekli iyileştirmeyi sağlıyoruz. İstatistiki proses kontrollerimizle hem proses (Cp / Cpk), hem de makine yeteneklerimizi de (Cmk) sürekli gözden geçirmekteyiz.

Üretimde kullanmış olduğumuz tüm ölçü aletleri, mastarlar, lehreler ve kontrol aletleri IEC 17025 kalibrasyon standardına uygun bir şekilde kurulmuş olan laboratuvarlarımızda doğrulama yapılarak ana kalibrasyon tarihlerinden önce uzmanlarımız tarafından tekrar teyit edilmektedir. Ölçü aletlerimizi kontrol altında tutuyor olmamız, ölçüm yetenek incelemeleri (MSA) çalışmaları açısından aletlerimizin yeteneğini incelememize fırsat tanımakta ve sağlıklı veriler alma noktasında gerekli tüm çalışmaları yapmaktayız.

 

 

Kalite hedeflerimizin gerçekleşmesi noktasında, diğer tüm departmanlarla birlikte hareket edilmekte olup, başta bölüm içi proses verileri [(PDB) Prozess Daten Blätter] ve firma sürekli iyileştirme çalışmaları (CIS) kapsamında veriler belirli periyotlarla ölçülmekte ve analiz edilmektedir. Bu analiz sonuçlarına göre iyileştirme veya geliştirme faaliyetleri yapılmaktadır. Yapılan analizler ışığında gözden geçirme toplantılarımızda bir araya gelerek hedeflerimizi sürekli güncellemekteyiz.

Firmamızda üretimi gerçekleşmiş ve sevke hazır olan tüm ürünlerimizin, gerek görsel ve ölçüsel, gerekse paketleme talimatlarına uygun bir biçimde hazırlanması, sevkiyatlarının yapılması ve müşterilerimize sunulması konusunda gerekli denetimleri yaparak (Sevkiyat ürün audit-VDA 6.5) firma içerisinde yakalamış olduğumuz üstün kaliteyi Toplam Kalite yönetim felsefesi ile uygulamakta ve en uygun biçimde montaj alanına ürünlerimizin bırakılması sağlanmaktadır.

 

 

Montaj alanında, Kalite mükemmellik modülüne (EFQM) göre hareket edilerek tesis kurulumunun başında, ortasında ve sonunda gerekli tüm kontroller müşteriden alınan özel istekler referans alınarak (sözleşme, teknik şartname, kullanım kılavuzu, ilgili teknik dökümanlar) şantiye audit (VDA-6.1 ve 6.3) ile denetlenmektedir. Bu denetlemeler esnasında ve sonrasında montaj ekibimizi geliştirerek silolarımızın sorunsuz bir biçimde ve termin planlarına uygun kurulmasını sağlamakta ve gerekli tüm iyileştirme çalışmalarını yaparak müşterilerimizle anında iletişim kurmaktayız.

Müşterilerimize vermiş olduğumuz sözleşmelerde belirtilen tüm şartları Kalite Güvence ekibi olarak takip etmekte ve satış sonrası hizmetler kapsamında da devreye girmekteyiz.

Kalite Güvence departmanı olarak Sürekli İyileştirme çalışmalarımızda devamlı olarak ilk planda Müşteri istek ve beklentileri yatmaktadır. Ağaçlı Silo Kalite Güvence departmanı olarak bizlere, aşağıdaki toplam kalite felsefesine ait olan bir söz, hedef teşkil etmektedir. “Toplam Kalite, bir yaşam biçimidir. Toplam Kalite sizin evinizde başlar. Evinizde bir kalite yoksa, yaşantınızda bir kalite yoksa, şirketinizde istediğiniz kadar kalite olsun; bir şey ifade etmez. (TKY)

WhatsApp chat