Before Sale Services

Our expert team conducts on-site surveys after an appropriate assessment of investors’ needs.

Keşif sonrası elde edilen verilerle uygun yerleşim ve ön projelendirme çalışması başlatılır. Bu projelendirme aşamasından sonra oluşturulan detaylı teklif yatırımcı ile paylaşılır.